02.07.2011

Informácia k uplatňovaniu § 43 zákona o dani z príjmov u právnických osôb,ktorých zdaňovacie obdobie začalo v roku 2010 a končí v roku 2011

Od 1.1.2011, t. j. od nadobudnutia účinnosti zákona č. 548/201 ...viac
02.07.2011

Výplata podielov na zisku za rok 2010 a jeho zdanenie.

Z hľadiska zdanenia podielov na zisku nenastala žiadna zmena napriek ob&scar ...viac
11.06.2011

Vyššie úľavy v daňovo-odvodovej reforme by mohli získať zamestnanci aj ľudia pracujúci na dohodu

http://ekonomika.etrend.sk/ekonomika-slovensko/miklos-pripustil-ustupky-doho ...viac

Ďalšie aktuality
B&G FINANCE PROFIT group, s.r.o.

Dolná 842/5
96901 Banská Štiavnica

Tel.: 045 67 90 580
Mob.: 0911 733 493
Fax.: 045 67 90 580
E-mail:
madarovazavinacbgfinance.sk
BG profit finance účtovníctvo

Účtovníctvo

 • kompletné vedenie účtovníctva pre právnické a fyzické osoby jak v jednoduchom tak v podvojnom účtovníctve
 • zastúpenie našich klientov pred štátnymi orgánmi ako napríklad daňové úrady a poisťovne pretože náš cieľ je čo najviac odbremeniť klientov
 • spätné rekonštrukcie účtovníctva
 • vedenie miezd a personálnej agendy so všetkými náležitosťami
 • ročné zúčtovanie dane z príjmov a zdravotného poistenia
 • finančné analýzy - ex post, ex ante, ad hoc
 • riešenie zložitých účtovných prípadov
 
BG profit Mzdy

Mzdy

 • komplexné vedenie personálnej a mzdovej agendy
 • spracovanie mzdového účtovníctva
 • evidencia dochádzok a pracovnej doby
 • vystavovanie potvrdení pre zamestnancov
 • prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch dane zo závislej činnosti.
 • hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov zo závislej činnosti.
 • evidencia nemocí, evidencia a čerpanie dovoleniek
 
Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo

 • návrhy riešení a postupy na zabezpečenie daňovej optimalizácie pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty
 • vypracovanie písomného stanoviska a konzultácie k daňovým problémom klienta
 • posudzovanie ekonomických transakcií z pohľadu daňových dopadov na právnické a fyzické osoby
 • daňový audit spoločnosti, klientom poskytujeme analýzu o ním zaplatených daní s daňovou povinnosťou vyplývajúcou z daňových zákonov
 • daňová optimalizácia v rámci jednotlivých druhov daní a v rámci organizačnej štruktúry klienta