02.07.2011

Informácia k uplatňovaniu § 43 zákona o dani z príjmov u právnických osôb,ktorých zdaňovacie obdobie začalo v roku 2010 a končí v roku 2011

Od 1.1.2011, t. j. od nadobudnutia účinnosti zákona č. 548/201 ...viac
02.07.2011

Výplata podielov na zisku za rok 2010 a jeho zdanenie.

Z hľadiska zdanenia podielov na zisku nenastala žiadna zmena napriek ob&scar ...viac
11.06.2011

Vyššie úľavy v daňovo-odvodovej reforme by mohli získať zamestnanci aj ľudia pracujúci na dohodu

http://ekonomika.etrend.sk/ekonomika-slovensko/miklos-pripustil-ustupky-doho ...viac

Ďalšie aktuality
B&G FINANCE PROFIT group, s.r.o.

Dolná 842/5
96901 Banská Štiavnica

Tel.: 045 67 90 580
Mob.: 0911 733 493
Fax.: 045 67 90 580
E-mail:
madarovazavinacbgfinance.sk

Aktuality

02.07.2011

Informácia k uplatňovaniu § 43 zákona o dani z príjmov u právnických osôb,ktorých zdaňovacie obdobie začalo v roku 2010 a končí v roku 2011

Od 1.1.2011, t. j. od nadobudnutia účinnosti zákona č. 548/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, sa podľa § 43 ods. 6 zákona o dani z príjmov daň vyberaná zrážkou považuje za vysporiadanú riadnym vykonaním zrážky dane aj u právnických osôb účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva alebo vykazujúcich výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, ak sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR a ak nejde o príjem z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia.

 

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/brozury_a_letaky/data/zrazkova_dan_po_s_hr.pdf
1